UWV

In dit deel vind u binnenkort een verslag van een slachtoffer (burger) over het UWV.

De feiten spreken voor zich, net zoals de arrogantie die dit overheidsorgaan ten tonele brengt. Wat dat betreft kan het UWV zich keurig meten met de belastingdienst.

Helaas zal deze informatie pas naar buiten worden gebracht als de Raad van Beroep een definitieve uitspraak heeft gedaan in de op dit moment lopende gerechtelijke procedure.

Wat ik u wel alvast kan verklappen is dat een foutje van het UWV de burger is aangerekend en hem nu al acht jaar tot de bedelstaf heeft gebracht.
Verder is er ook nog eens sprake van het ontkennen en weigeren van een ziektewetuitkering voor een periode van in elk geval vier jaar.

Ook deze handelswijze krijgt van onze kant de nodige aandacht tot in de tweede kamer.